Het laatste corona nieuws

Op dit moment is de camping gesloten. Vanaf 2 april 2021 hopen we je weer te kunnen ontvangen. Lees hier de laatste informatie omtrent het coronavirus en onze aanpak van 2020.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en vragen alle gasten om dit ook te doen. De gemeente Enschede en/of veiligheidsregio Twente hebben de bevoegdheid om de camping alsnog te sluiten indien de maatregelen niet voldoende worden nageleefd, hierop wordt actief gecontroleerd. We staan in nauw contact met de gemeente Enschede en veiligheidsregio Twente die ons op de hoogte houden van (lokale) ontwikkelingen omtrent het virus en de noodzakelijke maatregelen. Daarnaast dragen we, zoals u van ons gewend bent, zorg voor een goede hygiëne op onze camping.

Het schoonmaken van de verblijfsruimte en de zogenoemde “handcontactpunten” als deurklinken/knoppen worden met professionele middelen gereinigd. De sanitaire ruimte wordt dagelijks meerdere keren schoongemaakt en geinspecteerd op onvolkomenheden. Kortom; wij doen er alles aan om de risico's zo laag mogelijk te houden tijdens uw verblijf c.q. overnachting op onze camping.

Het actuele nieuws over het Coronavirus vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Huidige gedragsregels

Mede door (nieuwe) overheidsmaatregelen en -voorschriften, zijn er momenteel onderstaande verplichte gedragsregels van kracht. Het is mogelijk dat er aanvullende of juist minder regels zullen komen. Het niet naleven van de regels en maatregelen kan leiden tot verwijdering van het campingterrein.

 • Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, ook van onze medewerkers.
 • Houdt u zich aan de aanbevolen hygiëne maatregelen als handcontact vermijden, gebruik van papieren zakdoeken, vaak en goed handen wassen.
 • Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van uw elleboog.
 • Neem uw verantwoordelijkheid en blijf thuis in geval 1 (of meer) van de leden van het gezelschap toch symptomen vertoont die mogelijk onder het Corona-virus vallen.
 • Neem passende maatregelen in geval er tijdens uw verblijf toch gezondheidsontwikkelingen voordoen die mogelijk duiden op het Coronavirus.


Huidige maatregelen

Mede door (nieuwe) overheidsmaatregelen en -voorschriften, zijn momenteel onderstaande maatregelen van kracht op onze camping. Het is mogelijk dat deze periode wordt verlengd door de overheid, of dat er aanvullende of juist minder maatregelen zullen komen.

 • Gasten en bezoekers dienen zich bij een eerste bezoek altijd telefonisch te melden bij aankomst.
 • Wij geven gasten geen handen en we houden gepaste afstand.
 • Wij vragen u om met maximaal 3 personen in de receptie te verblijven.
 • Wij vragen u om met maximaal 4 personen in de centrale hal van de sanitaire ruimte te verblijven.
 • Twee wastafels zijn buitenwerking gesteld i.v.m. de onderlinge afstand.
 • Gebruik van afwasplaats onderling afstemmen i.v.m. de onderlinge afstand.
 • Afwastijden graag spreiden i.v.m. beperkte aantal afwasplaatsen.
 • Betalingen kunt u uitsluitend per PIN betaling of per bank voldoen, wij accepteren uit veiliheidsoverweging geen contant geld.
 • Om de veiligheid van onze campinggasten te waarborgen is per 2020 het RustPunt gesloten.
 • Campinggasten mogen bezoekers ontvangen van buitenaf. Hierbij dienen uitdrukkelijk maatregelen in acht te worden genomen: Er zijn slechts éénmaal per dag maximaal 3 bezoekers toegestaan en alleen als er altijd 1,5m afstand kan worden gehouden.

< Terug naar het nieuwsoverzicht